06. 11. 2019 doplnené upovedomenie o začatí exekúcie (pdf) na vymoženie príslušenstva pohľadávky oprávneného Obec Nesluša voči povinnému SteMar, s. r. o. vo výške € 16 132,71.

12. 09. 2019 doplnené uznesenie (pdf) Okresného súdu Žilina vo veci žaloby žalobcu SteMar, s. r. o. proti žalovanému Obec Nesluša o zaplatenie pohľadávky vo výške € 380 974,98 s príslušenstvom - rozhodnutie o náhrade trov konania.

Ostatné dokumenty z pojednávania:

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.