obrazok

Súd so SteMar - rozsudok krajského súdu

  • Návštevy: 2430

03. 07. 2019 doplnený rozsudok (pdf) Krajského súdu Žilina vo veci žaloby žalobcu SteMar, s. r. o. proti žalovanému Obec Nesluša o zaplatenie pohľadávky vo výške € 380 974,98 s príslušenstvom, ktorým potvrdil rozsudok Okresného súdu Žilina zo 16. 01. 2018 a priznal obci nárok na plnú náhradu trov odvolacieho konania.

Ostatné dokumenty z pojednávania: