obrazok

Plošné antigénové testovanie

  • Uverejnené: utorok, 19. január 2021, 09:33
  • Návštevy: 713

Hromadné testovanie sa v obci Nesluša uskutoční od piatka 22. januára do nedele 24. januára v telocvični Základnej školy Nesluša v čase od 8:00 do 18:00 s obedňajšou prestávkou od 12:00 do 13:00. Na testovanie sa môžu dobrovoľne dostaviť obyvatelia vo veku od 15 do 65 rokov podľa začiatočného písmena svojho priezviska. Kvôli identifikácii bude potrebné predložiť občiansky preukaz.

Čítať ďalej...

Dostupnosť obecného úradu pre verejnosť

  • Uverejnené: pondelok, 11. január 2021, 10:23
  • Návštevy: 160

V súvislosti s opatreniami prijatými proti šíreniu vírusu SARS-CoV-2 bude Obecný úrad v Nesluši pre verejnosť do 31. 01. 2021 zatvorený. V ojedinelých prípadoch je možné dohodnúť si individuálne stretnutie telefonicky.

Čítať ďalej...

Oznam k odhŕňaniu uličiek

  • Uverejnené: štvrtok, 14. január 2021, 09:23
  • Návštevy: 231

Obecný úrad oznamuje, že obec nebude ohŕňať sneh na miestnych komunikáciách, na ktorých sú zaparkované automobily brániace prejazdu techniky.

Čítať ďalej...

Rozšírenie cintorína Nesluša - zámer navrhovanej činnosti

  • Uverejnené: utorok, 12. január 2021, 11:58
  • Návštevy: 250

Obec Nesluša v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer navrhovanej činnosti Rozšírenie cintorína Nesluša (pdf), v k. ú. Nesluša na parcelách KN-C 1439/2, 1449/1, 1450, 1451, 1452, 1453/1.

Čítať ďalej...

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021

  • Uverejnené: streda, 30. december 2020, 10:55
  • Návštevy: 263

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021 je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do konca januára 2021.

Čítať ďalej...