obrazok
09 mar

Oznámenie o zápise detí do Materskej školy v Nesluši

Riaditeľka Materskej školy v Nesluši, podľa § 3 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov v zmysle zákona 245/2008 Z. z., zverejňuje po prerokovaní so zriaďovateľom, pedagogickou radou a radou školy, oznámenie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2017/2018. Zápis detí do Materskej školy Nesluša, Nesluša 1000, 023 41  Nesluša sa uskutoční v čase od 30. apríla do 31. mája 2017.

Čítať ďalej...
09 mar

Oznámenie o stránkových hodinách 2017 - Daňový úrad KNM

Okresný úrad v Kysuckom Novom Meste oznamuje daňovníkom, že v čase podávania daňových priznaní k Dani príjmov právnických a fyzických osôb budú zabezpečené stránkové hodiny na preberanie daňových priznaní na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto, Litovelská 1218, 024 04  Kysucké Nové Mesto (bývalá budova daňového úradu) nasledovne:

Čítať ďalej...