obrazok

Zber objemného odpadu

18. 05. 2017 budú obyvateľom sprístupnené veľkokapcitné kontajnery nad futbalovým štadiónom na zber objemného a drobného stavebného odpadu. Pred uložením do kontajnera je potrebné sa prihlásiť na obecnom úrade, kde poverený pracovník skontroluje obsah vyvážaného odpadu.