obrazok

Strategické dokumenty

Komunitný plán sociálnych služieb
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Program odpadového hospodárstva
Štandardy kvality sociálnych služieb
Územný plán obce Nesluša