Dotácie z rozpočtu obce

Kanalizácia

Verejný vodovod

Životné prostredie

Ostatné