Program odpadového hospodárstva (pdf).

Schválený

Stanoviská

Oznámenie o výsledku posúdenia Okresným úradom Kysucké Nové Mesto (pdf).