Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (pdf, V-1.0.1).

Schválený

Stanoviská

Rozhodnutie Okresného úradu Kysucké Nové Mesto vydané v zisťovacom konaní (pdf).