Materiály na 2. riadne zasadnutie 2021.

Schválené

Rozpočet obce

Ostatné dokumenty

Video