Materiály na 1. riadne zasadnutie 2018.

Schválené

Rozpočet obce

Návrh č. 1a z 29. 01. 2018 obsahuje zapracovanie predloženého návrhu rozpočtovej organizácie a upravenej prílohy k VZN č. 7/2015, ktorá bola doplnená o skutočnú spotrebu plynu školy v roku 2017 a boli v nej upravené výšky príspevku materskej školy na energie. Zároveň bol zapracovaný ministerstvom školstva zverejnený rozpočet normatívu na rok 2018. Zmena sa prejavuje v celkovej výške bežného rozopčtu (v príjmoch ide o zvýšenie dotácie na normatív a vo výdavoch ide o úpravy v podprogramoch 2.1 a 2.2 vyplývajúce zo zmenenej výšky originálnych aj prenesených kompetencií). Z textovej časti boli odstránené niektoré informácie prenesené do prvého návrhu z rozpočtu minulého roku.

Rozpočet základnej školy

Ostatné dokumenty

Video

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.