Materiály na 1. riadne zasadnutie 2017.

Schválené

Všeobecne záväzné nariadenia

Rozpočet obce

Rozpočet základnej školy

Ostatné dokumenty

Video