Čerpanie/plnenie/monitorovanie

Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023 schválený 26. 02. 2021 uznesením č. I-7/2021

Rozpočtové opatrenia

Rozpočet rozpočtových organizácií