Zápisnice zo zasadnutí komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej; výstavby a územného plánovania; poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia; pre školstvo, mládež, kultúru a šport; na ochranu verejného záujmu Obecnéh zastupiteľstva v Nesluši z roku 2015.

Komisia finančná, správy obecného majetku a sociálna

Komisia výstavby a územného plánovania

Komisia poľnohospodárska, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia

Komisia pre školstvo, mládež, kultúru a šport

Komisia na ochranu verejného záujmu

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.