• Deň detí v materskej škole

  Kolektív materskej školy ďakuje členom Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša, ktorí pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pre deti materskej školy nezabudnuteľný deň plný súťaží a zážitkov.

 • Letný karneval pre deti materskej školy

  Letný karneval pre deti materskej školy sa konal 16. 06. 2018 v centre obce Nesluša. Doplnená fotogaléria.

 • Materská škola

 • Oplotenie areálu základnej a materskej školy

  Na základe opatrenia z kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci zo dňa 31. 03. 2016 bola uskutočnená oprava a zhotovenie oplotenia areálu ZŠ a MŠ. Zároveň ďakujeme Vladimírovi Hollému, ktorý sponzoroval materiál a 2 pracovníkov (J. Plevku a J. Koptáka) na zhotovenie nových schodov do detskej preliezačky.

 • Otvorenie materskej školy - poďakovanie

  Starostka obce a kolektív materskej školy ďakuje všetkým, ktorí pomáhali pri vypratávaní nábytku, umývaní priestorov škôlky a nosení nábytku z malej telocvične do MŠ.

 • Otvorenie prevádzky materskej školy

  Materská škola v Nesluši oznamuje, že otvára prevádzku od 02. 09. 2020 v pracovných dňoch v čase od 6:30 do 16:00. Bližšie informácie sú dostupné na webstránke škôlky.

 • Otvorenie školského roka 2021/2022

  Letné prázdniny sú pomaly za nami a školy opäť otvárajú svoje brány. Na webe základnej školy sa dozviete, ako bude prebiehať prvý deň školského vyučovania a aké pokyny je nutné dodržať, aby sa Vaše dieťa mohlo zúčastniť na vyučovaní. Informácie pre rodičov detí z materskej školy sú dostupné na webstránke škôlky.

 • Oznámenie o otvorení materskej školy

  Od 1. júna sa otvára Materská škola v Nesluši. Podrobné informácie (pdf).

 • Oznámenie o zápise detí do Materskej školy v Nesluši

  Riaditeľka Materskej školy v Nesluši podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. zverejňuje po prerokovaní so zriaďovateľom, pedagogickou radou a radou školy oznámenie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2016/2017 - Zápis detí do Materskej školy Nesluša, Nesluša 1000, 023 41  Nesluša sa uskutoční v čase od 30. apríla do 31. mája 2016.

 • Oznámenie o zápise detí do Materskej školy v Nesluši

  Riaditeľka Materskej školy v Nesluši, podľa § 3 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov v zmysle zákona 245/2008 Z. z., zverejňuje po prerokovaní so zriaďovateľom, pedagogickou radou a radou školy, oznámenie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2017/2018. Zápis detí do Materskej školy Nesluša, Nesluša 1000, 023 41  Nesluša sa uskutoční v čase od 30. apríla do 31. mája 2017.

 • Oznámenie o zápise detí do Materskej školy v Nesluši

  Riaditeľka Materskej školy v Nesluši, podľa § 3 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov v zmysle zákona 245/2008 Z. z., zverejňuje po prerokovaní so zriaďovateľom, pedagogickou radou a radou školy, oznámenie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2018/2019. Zápis detí do Materskej školy Nesluša, Nesluša 1000, 023 41  Nesluša sa uskutoční v čase od 30. apríla do 31. mája 2018.

 • Oznámenie o zápise detí do Materskej školy v Nesluši - ZMENA

  Zriaďovateľ Materskej školy v Nesluši oznamuje rodičom, ktorí si chcú podať žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2020 ju môžu priniesť osobne na obecný úrad – za dodržania preventívnych opatrení proti šíreniu COVID-19. Prípadne je možné poslať žiadosť poštou na adresu materskej školy.

  Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt (tento stav sa bude riešiť dodatočne).

  Žiadosť je potrebné doručiť do 31. 05. 2020. Tlačivo žiadosti je možné si stiahnuť (docx) z web stránky škôlky.

 • Oznámenie o zatvorení materskej školy

  Oznamujeme rodičom, že z rozhodnutia Regionálneho úrdu verejného zdravia v Čadci je Materská škola v Nesluši pre chrípku zatvorená od 20. 02. 2018 (utorok) do 23. 02. 2018 (piatok). Prevádzka začne 26. 02. 2018 (pondelok).

 • Prehľad investícií 2019 - 2021

  Zrekonštruované stavby - škola, tribúnu, DOS, plot cintorína

  Obrázkový prehľad investícií v obci Nesluša v období rokov 2019 až 2021.

 • Rekonštrukcia WC v základnej škole

  Koncom júla sa začali práce na rekonštrukcii záchodov v základnej škole. Boli tiež vymaľované záchody materskej školy.

 • Rozšírenie materskej školy - schválenie dotácie

  Žiadosť obce o nenávratný finančný príspevok na rozšírenie materskej školy bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválená (pdf). Zoznam s vyhodnotením žiadostí (pdf) v Žilinskom samosprávnom kraji.

 • Rozšírenie MŠ Nesluša

  Projekt: Rozšírenie MŠ Nesluša

 • Stavanie mája 2016

  V piatok 29. 04. 2016 sa v spolupráci so základnou a materskou školou konalo stavanie mája. Starostka obce ďakuje Jane Ochodničanovej za hudobný doprovod počas sprievodu žiakov, súboru Svetielko pod vedením Anny Žákovej za vystúpenie pred obecným úradom, Petrovi Pijákovi za zhotovenie fotografií a riaditeľkám škôl Blanke Sýkorovej a Anne Žákovej za zabezpečenie účasti detí.

 • Štúdia rozšírenia materskej školy

  Obec Nesluša požiadala o dotáciu na rozšírenie kapacity materskej školy.

 • Voľné pracovné miesto - učiteľka v materskej škole

  Do kolektívu Materskej školy Nesluša hľadáme kreatívnu, inovatívnu, empatickú a komunikatívnu pani učiteľku, ktorú baví práca s deťmi, ktorá vie tímovo pracovať.

Strana 1 z 2

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.