V obci Nesluša sa bude v máji tohto roku realizovať výstavba nového vodovodného potrubia v časti Parišovka - Vlkovce. Výstavba vodovodu bude zahŕňať hlavnú vodovodnú vetvu a bočné vodovodné vetvy v uvedených častiach obce. O pripojenie na nový vodovod bude nutné požiadať.

Existujúce vodovodné potrubie z tvárnej liatiny a taktiež všetky vodovodné prípojky sú v nevyhovujúcom technickom stave. Súčasné potrubie bude nahradené novým potrubím HDPE PE-100 RC SDR 11 d160 x 14,6 PN 16 o celkovej dĺžke 6 km. Bočné vodovodné vetvy sa budú taktiež nahrádzať (DN 50 za DN 100).

Výstavbou vodovodnej siete sa zabezpečí:

  • bezporuchová prevádzka,
  • dostatočná kapacita pre budúci rozvoj obce,
  • zamedzenie straty vody spôsobenej opotrebením potrubia a prípojok,
  • odstránenie čiernych prípojok a neoprávneného odberu vody pred meradlom.

Všetci odberatelia v uvedených lokalitách, ktorí chcú byť napojení na nové vodovodné potrubie, sú povinní podať žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na nový verejný vodovod (pdf, odt, docx) na Obecný úrad Nesluša najneskôr do 26. 04. 2021.

Upozorňujeme občanov, že starý vodovod bude v lokalite Parišovka až Vlkovce po dokončení výstavby nového vodovodu odstavený aj so všetkými vodovodnými prípojkami.

Zvyšok vodovodného potrubia sa bude rekonštruovať podľa finančných možností obce Nesluša.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.