V obci Nesluša sa bude v máji tohto roku realizovať výstavba nového vodovodného potrubia v časti Parišovka - Vlkovce. Výstavba vodovodu bude zahŕňať hlavnú vodovodnú vetvu a bočné vodovodné vetvy v uvedených častiach obce. O pripojenie na nový vodovod bude nutné požiadať.

Existujúce vodovodné potrubie z tvárnej liatiny a taktiež všetky vodovodné prípojky sú v nevyhovujúcom technickom stave. Súčasné potrubie bude nahradené novým potrubím HDPE PE-100 RC SDR 11 d160 x 14,6 PN 16 o celkovej dĺžke 6 km. Bočné vodovodné vetvy sa budú taktiež nahrádzať (DN 50 za DN 100).

Výstavbou vodovodnej siete sa zabezpečí:

  • bezporuchová prevádzka,
  • dostatočná kapacita pre budúci rozvoj obce,
  • zamedzenie straty vody spôsobenej opotrebením potrubia a prípojok,
  • odstránenie čiernych prípojok a neoprávneného odberu vody pred meradlom.

Všetci odberatelia v uvedených lokalitách, ktorí chcú byť napojení na nové vodovodné potrubie, sú povinní podať žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na nový verejný vodovod (pdf, odt, docx) na Obecný úrad Nesluša najneskôr do 26. 04. 2021.

Upozorňujeme občanov, že starý vodovod bude v lokalite Parišovka až Vlkovce po dokončení výstavby nového vodovodu odstavený aj so všetkými vodovodnými prípojkami.

Zvyšok vodovodného potrubia sa bude rekonštruovať podľa finančných možností obce Nesluša.