Čerpanie/plnenie/monitorovanie

Schválený rozpočet na roky 2020 - 2021 schválený 06. 12. 2019 uznesením č. V-24/2019

Rozpočtové opatrenia

Rozpočet rozpočtových organizácií

  • Základná škola Nesluša (pdf),
  • RO č. 1/2020 (pdf) zo 17. 02. 2020 schválené uznesením č. I-5/2020,
  • RO č. 2/2020 (pdf) zo 14. 12. 2020 schválené uznesením č. V-2/2020.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.