Čerpanie/plnenie/monitorovanie

Schválený rozpočet na roky 2019 - 2020 schválený 01. 03. 2019 uznesením č. I-26/2019

Rozpočtové opatrenia

Rozpočet rozpočtových organizácií