Materiály na 4. riadne zasadnutie 2021.

Schválené

Všeobecne záväzné nariadenia

Rozpočet obce a rozpočtových organizácií

Ostatné dokumenty

Video