Materiály na 1. riadne zasadnutie 2019.

Schválené

Rozpočet obce

Rozpočet základnej školy

Všeobecne záväzné nariadenia

Ostatné dokumenty

Video