• Centrum voľného času

 • Dobrovoľný hasičský zbor Nesluša

  Web: http://www.hasici-neslusa.6f.sk/

  Predseda: Ľubomír Slíž

  Veliteľ: Branislav Slíž

  Preventivár: Vladimír Tabaček

  Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZ-O)

  Veliteľ: Zuzana Hrubá

  Preventivár: Ing. Michal Kloták

 • Dom opatrovateľskej služby

 • Dom opatrovateľskej služby Nesluša

  Adresa: Dom opatrovateľskej služby Nesluša, Nesluša 382, 023 41  Nesluša

  Telefón: 041/428 12 05

  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Zariadenie opatrovateľskej služby Nesluša bolo uvedené do prevádzky v januári roku 2010 v pôsobnosti obce.

  Dom opatrovateľskej služby Nesluša

  Je umiestnené v dolnej časti obce v tichom prostredí. Klientom je poskytované zaopatrenie – pomoc pri konzumácií jedál, hygiene, pranie osobnej a posteľnej bielizne, jej údržba a žehlenie, upratovanie, doprovody pri lekárskych vyšetreniach, sociálne poradenstvo. Uvedené služby zabezpečuje personál zariadenia v počte 7 pracovníkov v nepretržitej prevádzke. Zariadenie funguje na báze rodinného typu.

  Izba v DOS
  Jednoizba v podkroví
  Izba v DOS
  Dvojizba v podkroví
  Izba v DOS
  Dvojizba v podkroví

  Klienti sú ubytovaní v dvoch jednoposteľových a štyroch dvojposteľových izbách zo základným vybavením. Kapacita zariadenia je 10 klientov. Klienti zariadenia majú možnosť tráviť svoj voľný čas v budove zariadenia v spoločenskej miestnosti vybavenej TV prijímačom, pri spoločenských hrách, čítaním kníh podľa vlastného výberu alebo ručných prácach, posedením v altánku, prechádzkami.

  Spoločenská miestnosť v DOS
  Spoločenská miestnosť

  Miestnosť je upravená aj ako miesto konzumácie stravy a k organizácií spoločenských posedení. Strava sa zabezpečuje podľa požiadaviek klienta a z dennej ponuky Centra sociálnych služieb Kamence. Ceny sú stanovené v súlade s VZN obce v zmysle všeobecných stravných jednotiek DOS. Je ponúkaná i možnosť denného stacionára, týždenný, eventuálne celoročný pobyt pre klientov v stupni odkázanosti I. - IV.

  Izba v DOS
  Dvojizba na druhom podlaží
  Izba s balkónom v DOS
  Izba s balkónom
  Posteľ, kúpeľňa v DOS
  Vľavo: polohovacia posteľ, vpravo: kúpeľňa v podkroví

  Úhrada za služby sa pohybuje v závislosti od poskytnutých služieb v sume okolo 450 € mesačne.

  Bližšie informácie získate na horeuvedených kontaktoch, prípadne prostredníctvom Obecného úradu v Nesluši na t. č. 041/428 11 21.

  Výška ekonomicky oprávnených nákladov


  Články z webu obce na tému: Dom opatrovateľskej služby

 • Expertíza obecného erbu

  V prvej monografii o Nesluši z roku 2004 sa dozvedáme, že v jej okolí je roztrúsených až 22 osád. Početní miestni obyvatelia boli drotári. V roku 1997 sa v obci konali oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky, ktoré spomína aj dobová tlač.Historickým symbolom obce je z pažite vyrastajúci trojkvet: vľavo púčik, v strede rozkvitnutý kvet s piatimi lupeňmi, vpravo odkvitávajúci kvet so štyrmi lupeňmi, piaty je spadnutý na pažiť. V miestnom povedomí znak symbolizuje súžitie generácii (mladí, dospelí a starší). Obecný znak je vyrytý do pečatidla z 18. storočia, J. Fojtík jeho vznik predpokladá v roku 1784 Kruhopis pečatidla znie: SIGIL(lum) • P(ossessionis) • NESLUSA trojbodka.

 • História obce

  Prvá písomná zmienka – hodnoverné listiny

  Územie po oboch stranách rieky Kysuce bolo osídlené už v 13 storočí. Na Neslušu sa vzťahuje hodnoverný písomný dôkaz z r. 1367 a je to listina, ktorá nebola doposiaľ publikovaná. Je vo Festeticsovskom kniežatskom archíve v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti vedená pod číslom DL 91734. Vtedy síce táto komunita nepatrila do panstva, ale bola šlachtickým majetkom.

  Najstarší avšak publikovaný doklad o Nesluši je z r. 1438. Je to vlastne listina obsahujúca výpočet obcí príslušných k Budatínskemu panstvu a jeho ohraničenia, ktorej text sa zachoval v potvrdení Rudolfa II z r. 1592 v Esterházyovskom kniežatskom archíve a je uložený v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti pod číslom DL 88138. /X.

  Prvá písomná zmienka o obci Nesluša z roku 1367

  Prvá písomná zmienka o obci Nesluša z roku 1367. MOL Budapešť. Číslo fondu: DL 91734

  Pôvodné názvy obce

  • 1367 - Nezlusa
  • 1438 - Neszlusa
  • 1593 - Valachorum
  • 1598 - Neslussa
  • 1885 - Neszlusa/Nesluša
  • 1920 - Neszlény/Nesluša
  • 1991 - Nesluša
 • Iné osobnosti

 • Interaktívna maľovaná mapa

 • Kňazi

 • Knižničný a výpožičný poriadok

  V zmysle § 13/2d zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach: Štatút Obecnej knižnice v Nesluši vydaný Obecným zastupiteľstvom v Nesluši, dňa 21. 03. 2015 vydáva tento Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Nesluši.

 • Letecké video Nesluša z neba

 • Letecké video Nesluša z neba

 • Materská škola

 • Miestna knižnica v Nesluši

  Miestna knižnica v Nesluši

  Miestna knižnica sa nachádza v zrekonštruovaných priestoroch na poschodí Obecného úradu v Nesluši.

  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Tel.: 041/428 11 21

  Otváracie hodiny

  Streda 10:00 - 17:00

  Sadzobník poplatkov

  Položka Suma v €
  Členské poplatky za rok  
  Dospelí 1,00
  Deti a študenti 0,50
  Dôchodcovia, ZŤP 0,50
  Upomienky  
  1. upomienka 1,00 + poštovné
  2. upomienka 1,50 + poštovné
  3. upomienka 2,00 + poštovné
  Poškodenie knihy pomer poškodenia/nákupná cena
  Poškodenie knihy - staršie vydania 2,00
  Strata knihy cena knihy

  Články z webu na tému: knižnica

 • mObec - mapový portál

  Mapový portál - kataster obce Nesluša (mobec.sk)

  mObec - mapový portál obce Nesluša

  Krátky návod na používanie

 • Občianske združenia

 • Obecná knižnica

 • Obecné organizácie

 • Obecné symboly

  Erb obce Nesluša Vlajka obce Nesluša Erb obce Nesluša - linka
 • Organizácie v obci

Strana 1 z 2

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.