Starostka obce Nesluša pozýva na 4. riadne zasadnutie Obecného zastuiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 20. 10. 2017 o 18:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program rokovania

  1. Otvorenie rokovania
  2. Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
  3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
  4. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4-1/2017
  5. Diskusia
  6. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.