obrazok

3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 2020

  • Návštevy: 1118

Starostka obce Nesluša pozýva na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 30. 06. 2020 o 16:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Správy z kontroly a plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
3. Záverečný účet 2019
4. Vodozádržné opatrenia areálu ihriska a obecného úradu
5. Správa Komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
6. Zámer odpredaja "Horná škola"
7. Voľba nového člena do Komisie na ochranu verejného záujmu
8. Diskusia
9. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.