Obec Nesluša ako správca pohrebiska v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a v zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku (VZN č. 8/2015) oznamuje zánik práva na prepožičané hrobové miesto a to najmenej 6 mesiacov predo dňom, kedy sa má hrobové miesto zrušiť. Po uplynutí troch rokov od tohto zverejnenia naloží správca s hrobmi podľa § 135 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. a jeho novelizácií ako s vecami opustenými.

Zoznam hrobových miest na zrušenie podľa sektorov:

V prípade nejasností konaktujte starostku obce počas pracovných dní v čase od 7:00 do 12:00 hod. na telefónnom čísle 0911 470 676. Známi vlastníci budú oslovení s návrhom na predĺženie nájmu.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.