Projekt: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Nesluša

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Nesluša.

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Nesluši. Uvedený cieľ sa dosiahne realizáciou hlavnej aktivity projektu, ktorá pozostáva z realizácie stavebných prác: zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strechy, výmeny otvorových konštrukcií, rekonštrukcie a modernizácie systému vykurovania a ohrevu TUV s osadením solárnych panelov a zavedením regulácie, rekonštrukcie osvetlenia a realizácie bezbariérového prístupu. Realizáciou uvedených opatrení bude budova spadať do kategórie ultra nízkoenergetických budov. Úspora na vykurovaní bude 74,2 %. Cieľová hodnota ukazovateľa projektu – Zníženie potreby energie (primárnej) vo verejných budovách je 264 462,8 kWh/rok, hodnota value for money je 1,25.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.