Na Slovensku sa vyprodukuje ročne celkovo približne 15 miliónov ton odpadov. Sú to odpady z priemyslu, poľnohospodárstva, stavebníctva, zdravotníctva, hotelov a domácností. Triedením odpadu pomôžeme nielen životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku aj sebe. V obci Nesluša bude na jar 2019 otvorený zberný dvor, kde bude možné vyviezť rôzne druhy separovaného odpadu.

Zberný dvor a separovanie odpadu v obci Nesluša (pdf) - informačná prezentácia o separovaní a recyklácii komunálneho odpadu.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.