Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837 oznamuje, že zápis do prvého ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční 01. 04. 2022 o 15:00 hod.

Zápis bude prebiehať v základnej škole s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Pokyny pred zápisom:

Vypíšte elektronickú prihlášku alebo vyplňte papierovú formu prihlášky. Papierovú prihlášku si môžete vyzdvihnúť v kancelárii v budove základnej školy alebo u triednej učiteľky v budove materskej školy.

V deň zápisu je potrebné do školy priniesť:

  • vyplnenú a podpísanú prihlášku na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2022/2023,
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  • prefotený rodný list dieťaťa.
Bližšie informácie na webovom sídle školy zsneslusa.edupage.org.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.