Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. vyzýva tých vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí predložili „Žiadosť o zriadenie pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu“ a majú nehnuteľnosť pripojenú na verejnú kanalizáciu bez uzatvorenej zmluvy na odvedenie odpadovej vody, aby bezodkladne oznámili Severoslovenským vodárňam a kanalizáciám, a. s. pripojenie svojej nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu pre účely vykonania kontroly napojenia a uzatvorenia zmluvy.

Bližšie informácie Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckeho centra spoločnosti SEVAK a. s., v Žiline (sevak.sk).

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.