Od 15. februára do 31. marca 2021 je obdobie, počas ktorého sa obyvatelia sčítavajú. Sčítanie obyvateľov sa realizuje výlučne elektronicky a je povinné.

Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú všetky údaje, ktoré obyvateľ vyplní alebo poskytne, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. V praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára 2021, nesčítava sa.

1. Obyvateľ sa prioritne sčíta sám vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia. Sčítanie môže vykonať aj iná osoba, najmä blízka osoba alebo osoba žijúca s obyvateľom v jednej domácnosti. Samosčítanie sa realizuje od 15. 02. do 31. 03. 2021.

2. V prípade, ak sa obyvateľ nemôže/nechce takto sčítať, môže navštíviť v prevádzkových hodinách kontaktné miesto zriadené obcou pre účel sčítania, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo mu umožní použiť počítač, aby sa sám sčítal.

3. Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím, seniorov alebo iné digitálne vylúčené osoby, tieto môžu telefonicky požiadať o asistenciu mobilného asistenta. O mobilného asistenta môžu obyvatelia požiadať telefonicky obec. Mobilný asistent navštívi obyvateľa v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu.

Asistované sčítanie (bod 2. a 3.) prebehne v náhradnom termíne, najneskôr do 31. 10. 2021. O dobe asistovaného sčítania vás budeme informovať.

Kto je povinný sa sčítať?

Povinnou osobou je:

  • obyvateľ, o ktorom sa údaje zisťujú,
  • zákonný zástupca obyvateľa v prípade dieťaťa do 18 rokov veku,
  • zriaďovateľ alebo zakladateľ zariadenia; ak takej osoby niet, štatutárny orgán zariadenia (ide napr. o zariadenia sociálnych služieb).

Ďalšie informácie môžete získať na stránke Štatistického úradu SR www.scitanie.sk.

Ďakujeme, že ste zodpovední a sčítate sa sami.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.