obrazok

Kompostéry do domácností - dodávka

  • Návštevy: 1542

Dnes bola obci doručená prvá zásielka s kompostérmi z projektu Predchádzanie vzniku BRKO prostredníctvom obstarania kompostérov (ITMS2014+ kód 310011L113). Obecný úrad začne od pondelka s ich umiestňovaním do domácností.

Návod na zloženie (pdf).

Kompostovanie v záhradných kompostéroch (pdf) - rady, ako správne kompostovať.

Návrh zmluvy o výpožičke (pdf).