Čerpanie/plnenie/monitorovanie

Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020 schválený 19. 02. 2018 uznesením č. I-12/2018

Rozpočtové opatrenia

Rozpočet rozpočtových organizácií