Je určené bezprostredne pre občanov, ktorí sa nemohli sčítať sami. Do dnešného dňa evidujeme však aj domácnosti, v ktorých sa obyvatelia nesčítali úplne, tzn. nesčítali každého člena domácnosti samostatne.

Obyvatelia, ktorí majú záujem zistiť, či sú v rámci domácnosti správne sčítaní a tiež tí, ktorí sa ešte nestihli alebo nemohli sčítať, môžu tak urobiť na Obecnom úrade Nesluša počas celého týždňa a tiež cez víkend v sobotu (12. 06. 2021) v čase od 9:00 do 13:00 hod. a v nedeľu (13. 06. 2021) v čase od 12:30 do 16:00 hod.

V prípade, že sa nemôžete dostaviť na kontaktné miesto, so sčítaním Vám pomôžu mobilní asistenti sčítania, ktorí Vás na požiadanie navštívia vo Vašej domácnosti. Asistent sa musí preukázať preukazom asistenta sčítania, ktorý vydal Štatistický úrad SR.

V prípade, ak máte záujem o asistované sčítanie vo Vašej domácnosti, kontaktujte obecný úrad na čísle 0902 623 179.

Najčastejšie chyby pri sčítaní obyvateľov

  • Rozhodujúci dátum sčítania je 31. 12. 2020. Všetci žijúci k tomuto dátumu sa musia sčítať. Rodinní príslušníci majú povinnosť sčítať osoby, ktoré v priebehu roka 2021 zomreli.
  • Rodičia nesčítajú svoje deti. Je potrebné každé dieťa sčítať samostatne zadaním jeho rodného čísla do systému. Nestačí uviesť vo formulári, že s dieťaťom žijete v spoločnej domácnosti.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.