Projekt Denný stacionár Nesluša je financovaný Európskou úniou z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.

Financované EÚ, Plán obnovy a odoslnosti, MŠVVaŠ SR

Názov investície: Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti.

Kód projektu: 13I01-22-V02-00078.

Denný stacionár je určený pre osoby s čiastočne obmedzenou schopnosťou pohybu , prípadne potrebou asistencie pri vykonávaní bežných denných potrieb, ale nevyžadujúcich lekársku starostlivosť. Kapacita zariadenia bude 10 osôb.

Odkazy:

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.