Starostka obce Nesluša zvoláva 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 28. 07. 2023 o 15:30 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

  1. Otvorenie rokovania
  2. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky obce
  3. Návrh na kúpu – katolícky kultúrny dom
  4. Návrh na kúpu – nehnuteľnosť KNC 3429/2
  5. Rozpočtové opatrenie
  6. Rôzne
  7. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf, 50 kB, 21. 07. 2023),
  2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.