Starostka obce Nesluša pozýva na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 29. 06. 2018 o 15:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Záverečný účet 2017
3. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2-2/2018
4. Návrh rozpočtového opatrenia Základnej školy Nesluša č. 1/2018
5. Schválenie blankozmenky na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči poskytovateľovi Ministerstvo životného prostredia SR
6. Zmluva o uložení prebytočnej zeminy
7. Zrušenie uznesenia č. 10/2007-B7 o príspevku pri narodení dieťaťa a návrh nového uznesenia o príspevku pri narodení dieťaťa
8. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
9. Diskusia
10. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.