Starostka obce Nesluša pozýva na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 19. 02. 2018 o 15:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
3. Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2018 - 2020
4. Rozpočet Základnej školy Nesluša na roky 2018 - 2020
5. Všeobecné záväzné nariadenie upravujúce záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6. Inventarizácia 2017
7. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
8. Diskusia
9. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.