Starostka obce Nesluša pozýva na 1. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 15. 08. 2018 o 15:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Návrh počtu volebných obvodov a poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce Nesluša na volebné obdobie 2018 - 2022
3. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf).