Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Kysucký Lieskovec, elokované pracovisko Nesluša oznamuje, že zápis detí materskej školy do prípravného štúdia a talentové skúšky do základného štúdia pre žiakov základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl a štúdia pre dospelých sa uskutoční v dňoch

  • 1. - 2. júna 2017,
  • 8. - 9. júna 2017 a
  • 15. - 16. júna 2017

v čase od 12:00 do 17:00 hod. v priestoroch Základnej školy v Nesluši. K zápisu je potrebné doniesť rodné číslo dieťaťa.

Žiaci sú v školskom roku 2017/2018 prijímaní do nasledujúcich odborov:

  • hudobný (klavír, keyboard, akordeón, gitara);
  • tanečný (tanečná a pohybová príprava, folklórny tanec);
  • literárno-dramatický (dramatická výchova, bábkoherectvo, dramatická a slovesná príprava).
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.