Obec Nesluša v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia zverejňuje informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024.

Zápisnice - 2. kolo

  1. Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky - obec Nesluša, okrsok 1 (pdf, 604 kB, 08. 04. 2024);
  2. Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky - obec Nesluša, okrsok 2 (pdf, 566 kB, 08. 04. 2024).

Zápisnice - 1. kolo

  1. Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky - obec Nesluša, okrsok 1 (pdf, 603 kB, 25. 03. 2024);
  2. Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky - obec Nesluša, okrsok 2 (pdf, 568 kB, 25. 03. 2024).

Zoznam kandidátov - 1. kolo

Kandidáti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky (pdf, 190 kB, 27. 02. 2024).

Volebné okrsky

Starostka obce Nesluša určila pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024, ktoré sa budú konať 23. 03. 2024 s prípadným druhým kolom 06. 04. 2024 nasledujúce volebné okrsky:

  • volebný okrsok, volebná miestnosť č. 1: Obecný úrad, Nesluša 978,
  • volebný okrsok, volebná miestnosť č. 2: Základná škola, Nesluša 837.

Adresa na doručenie oznámení

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Adresa na doručenie žiadosti o hlasovací preukaz

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Právo voliť a byť volený

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.