Obec Nesluša uverejňuje podľa § 173 ods. 2 a § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce a pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

1. Róbert Beleš, 51 r., SZČO, Hlas – sociálna demokracia
2. Zuzana Jancová, Ing., 50 r., starostka, nezávislá kandidátka
3. Iveta Komzalová, 43 r., účtovníčka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti 
4. Vincent Nemček, 55 r., konateľ s.r.o., Sloboda a solidarita
5. Lenka Ondrušková, Ing., 51 r., výpravkyňa, nezávislá kandidátka
6. Daniel Ševčík, 49 r., SZČO, Slovenská národná strana
7. Ľubomír Tichý, Mgr., 56 r., skladník – zástupca vedúceho, Kresťanská únia
8. Ján Vojtek, Ing., 41 r., lesník, nezávislý kandidát 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši

Volebný obvod číslo 1. Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

1. Róbert Beleš, 51 r., SZČO, Hlas – sociálna demokracia
2. Emília Bielešová, 51 r., pracovníčka strážnej služby, nezávislá kandidátka
3. Juraj Bosý, PhDr., 54 r., štátny radca, Hlas – sociálna demokracia
4. Zuzana Hrubá, 32 r., žena v domácnosti, nezávislá kandidátka
5. Michal Kloták, Ing., 36 r., nastavovač kaliacich pecí, nezávislý kandidát
6. Iveta Komzalová, 43 r., účtovníčka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
7. Marian Kubala, 51 r., vodič, Slovenská národná strana
8. Martin Lisko, 32 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
9. Anna Melicherová, Mgr., 50 r., nezamestnaná, nezávislá kandidátka
10. Vincent Nemček, 55 r., konateľ s.r.o., Sloboda a solidarita
11. Peter Ozsvald, Ing., 47 r., konštruktér projektant, Smer – sociálna demokracia
12. Peter Piják, Mgr., 36 r., programátor IT, Sloboda a solidarita
13. Daniel Ševčík, 49 r., SZČO, Slovenská národná strana
14. Pavol Škuta, 53 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
15. Ľubomír Tichý, Mgr., 56 r., skladník – zástupca vedúceho, Kresťanská únia
16. Adam Vilim, 50 r., invalidný dôchodca, Slovenská národná strana
17. Božena Vilimová, 51 r., invalidná dôchodkyňa, Slovenská národná strana
18. Ján Vojtek, Ing., 41 r., lesník, nezávislý kandidát

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.