Starostka obce Nesluša zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 25. novembra 2022 o 15:00 hod. na Obecnom úrade v Nesluši

Program

 1. Otvorenie rokovania
 2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 3. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou
 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 7. Voľba sobášiaceho poslanca na volebné obdobie 2022 - 2026
 8. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, členov
 9. Určenie platu starostky obce
 10. Diskusia
 11. Záver

Dokumenty

 1. Pozvánka (pdf, 61 kB, 21. 11. 2022).
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.