Podľa novely zákona o cestnej premávke účinnej od 01. 05. 2021 je obec oprávnená uložiť pokutu za porušenie zákazu zastavenia a státia vo výške 78 €. Uplatňuje sa objektívna zodpovednosť.

V súlade so spomenutou novelou vyhotovuje obec dôkaz formou fotografie alebo videozáznamu bez použitia technických prostriedkov Policajného zboru. Viac sa dočítate v článku TASR.