Vážení občania, obec Nesluša sa ako správca miestnych komunikácií rozhodla pre zlepšenie orientácie v obci realizovať označovanie miestnych častí v obci. Touto úlohou bola obecným zastupiteľstvom poverená komisia PLVH a ŽP, ktorá pripravila návrh označenia.

Keďže nám však záleží na názore občanov, radi by sme im tento návrh predložili k pripomienkovaniu. Vaše návrhy a postrehy k označeniu miestnych častí, dôležitých budov, či zaujímavostí Vás poprosíme posielať (vkladať do online formulára) do 11. 05. 2018.

Vaše návrhy budú potom preskúmané a zapracované do návrhu označenia, ktorý bude predložený na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva.

Za každý jeden podnet vopred ďakujeme.

Ing. Ján Vojtek, predseda komisie

Návrh označenia

Označenie častí obce Nesluša (pdf)

Online formulár

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXzu7GXAnqW0txM7Dj1rw7UxKy5YHe40seeAUyLI1__AzBkg/viewform?c=0&w=1

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.