Rekonštrukcia mostu na nižnom konci - aktualizované foto - podklad pre zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2015.

Fotogaléria