V súlade s § 4 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 9/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom sú obyvatelia uličiek uvedených v prílohe č. 2 (pdf, 64 kB) k tomuto nariadeniu povinní v zimnom období od 01. 12. do 15. 03. pristaviť v čase zberu komunálneho odpadu svoju odpadovú nádobu na dostupné verejné priestranstvo.

Nádoby so zmesovým komunálnym odpadom je pôvodca odpadu povinný pristaviť na verejné priestranstvo, ktoré je dostupné pre zvozové vozidlo zberovej spoločnosti. Na verejné priestranstvo sa nádoby so zmesovým komunálnym odpadom pristavujú najskôr o 17:00 hod dňa predchádzajúceho zvozu a odstraňujú najneskôr do 17:00 hod dňa, kedy sa zvoz uskutoční; mimo uvedenej doby je povinný pôvodca odpadu umiestniť nádobu mimo verejné priestranstvo na vhodnom mieste nehnuteľnosti, ktorej je majiteľom, správcom alebo nájomcom. Zoznam miest, ktoré nie sú dostupné v priebehu celého roka alebo len v zimnom období (od 01.12. do 15.03, v prípadne zlého počasia aj mimo tohto termínu po vyhlásení v miestnom rozhlase) pre zvozové vozidlo zberovej spoločnosti z ktorých sú pôvodcovia odpadu povinní nádoby so zmesovým komunálnym odpadom presunúť na najbližšie dostupné verejné priestranstvo je uvedený v prílohe 2 tohto nariadenia.

Zoznam miest nedostupných v zimnom období

 • 1a. Nádolie – s. č. 1201, 1147, 18, 1007, 536, 1168, 1100, 1186.
 • 1b. Nádolie – s. č. 382, 1083, 1235.
 • 2. Ulica (RD Gašinec ,Janáčik) - celá ulica od s. č. 1134.
 • 3. Babulákovské (RD Koraja) - celá ulica od s. č. 57 až po 51.
 • 4. Puškátka – 1055,1288.
 • 5. Radová zástavba – s. č. 1030 až 1047, 1141, 1142, 1135, 1173, 1153, 103,714, 143, 698, 836.
 • 6. Nad radovou zástavbou – s. č. 1291, 1274, 1293, 1294.
 • 7. Žrebíky – 967, 107, 1157, 1066, 1132, 1062.
 • 8. Plátkovce – celá ulica od s. č. 117.
 • 9. Prvá ulička nad Pož. zbrojnicou - celá ulica od s. č. 957.
 • 10a. Breziny – celá ulica od s. č. 1296, 1208, 1016, 949.
 • 10b. Breziny – s. č. 954, 1198, 1211, 1253, 821, 1183, 958, 764.
 • 11. Kalincov potok – celá ulica od s. č. 1136, 1241, 1250.
 • 12. Chovancovce – celá ulica od s. č. 1158 až k 251, vrátane 250, 535, 858.
 • 13a. Holovce – celá ulica od s. č. 170.
 • 13b. Holovce oproti píle – celá ulica od s. č. 1232.
 • 14. Ulica oproti býv. JRD – celá ulica od s. č. 394.
 • 15a. Drndovka – celá ulica od s. č. 1260 a tiež od s. č. 358.
 • 15b. Drndovka – celá ulica od s. č. 1259.
 • 16. Parišovce – celá ulica.
 • 17. Ulica pri obchode S. Hrubého – celá ulica od s. č. 1220.
 • 18. Ulica (RD Janec, Lisko) – celá ulica od s. č. 1051.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.