05. 08. 2015 - napojenie základnej školy na splaškovú kanalizáciu.

Foto v článku.

Fotogaléria