Polícia Kysucké Nové Mesto vyzýva seniorov k zvýšenej obozretnosti pred páchateľmi trestnej činnosti. Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Páchatelia trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote a majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že seniori sú dôverčiví, empatickí, neopatrní a nepozorní. Páchatelia ich svojím konaním môžu pripraviť o celoživotné úspory alebo im môžu spôsobiť ublíženie na zdraví alebo smrť.

Ak teda nastane taký prípad, situácia, kedy niekto z vás – seniorov je kontaktovaný neznámou osobou, či osobne alebo telefonicky, ktorá sa predstaví ako váš príbuzný, napr. vnuk, dcéra, brat, syn, lekár a potrebuje súrne z akéhokoľvek dôvodu finančnú hotovosť, napríklad pre operáciu, bankový účet, dopravnú nehodu, pomoc príbuznému, nikdy peniaze v žiadnom prípade nikomu nesľubujte, neodovzdávajte alebo neposielajte na účet, ale urobte nasledovné:

  • Nesúhlaste s požičaním peňazí.
  • Ihneď po telefonáte si overte, či vás skutočne kontaktoval váš príbuzný.
  • Obratom osobne alebo telefonicky kontaktujte príbuzného, pre ktorého majú byť peniaze určené.
  • Nikdy nevpúšťajte cudzie osoby do svojho domu.
  • Nikdy cudzej osobe neposkytujte osobne alebo telefonicky osobné údaje, ani údaje o finančných, či rodinných pomeroch.
  • Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď vám tvrdí, že ju poslal váš príbuzný.
  • Kontaktujte POLÍCIU na čísle 158 alebo linku tiesňového volania 112.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.