Projekt zberného dvora v Nesluši pripravuje riešenie na zhodnotenie rôznych druhov odpadov (stavebné odpady – stavebná suť, tehly, betón, murivo..., biologicky rozložiteľné odpady – orezané konáre, tráva, lístie..., veľkoobjemový odpad – starý nábytok, drevený odpad, palety...). Obsahuje potrebné technológie a techniku na spracovanie, uskladnenie a prípadné opätovné použitie dovezených rôznych druhov odpadov. Súčasťou projektu sú aj potrebné stavebné úpravy pozemku a výstavba budov, prístreškov pre technológiu s oplotením a osvetlením pozemku. Na presnú evidenciu dovezeného a odvezeného materiálu bude zabudovaná cestná váha.

Dokumenty

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.