Upozorňujeme žiadateľov o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce, že termín na podanie žiadosti na rok 2017 je podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 do štvrtka 15. 09. 2016. Na tento dátum pripadá deň pracovného pokoja, preto sa termín presúva na najbližší pracovný deň, t. j. piatok 16. 09. 2016. Nedoručenie žiadosti v termíne môže mať za následok jej zamietnutie. Vzory žiadostí pre: ExcelCalc, Adobe Reader.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.