Uznesenie č. IV. /2006 zo zasadania OZ, konaného 27. 09. 2006.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. návrh starostu obce na podnet niektorých poslancov a zástupcov politických strán v obci vytvorit jeden volebný obvod so zachovaním počtu poslancov 11.

B/ schvaľuje:

1. jeden volebný obvod so zachovaním počtu poslancov 11.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.