Starostka obce Nesluša pozýva na 2. mimoriadne zasadnutie Obecného zastuiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 13. 04. 2017 o 10:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program rokovania

  1. Otvorenie rokovania
  2. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rozšírenie MŠ Nesluša
  3. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf).