Starostka obce Nesluša pozýva na 2. mimoriadne zasadnutie Obecného zastuiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 29. 05. 2016 o 16:00 v Katolíckom kultúrnom dome Pavla Valjaška v Nesluši.

Program rokovania

  1. Otvorenie rokovania
  2. Územný plán obce Nesluša
  3. Zberný dvor
  4. Diskusia
  5. Rekapitulácia prijatých uznesení
  6. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.

Video