Starostka obce Nesluša pozýva na 1. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 18. 03. 2019 o 16:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Návrh na uskutočnenie voľby hlavného kontrolóra
3. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf).